Nuttige Tips

Naar boven

Disclaimer

Beveiliging
Mijn Tweede Huis spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Mijn Tweede Huis legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Uitsluiting
Mijn Tweede Huis behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Mijn Tweede Huis om nadere rechtsmaatregelen tegen u te ondernemen en schadevergoeding te eisen.

Inhoud website
1. Iedere aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden object overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is. Door het bevestigen van een presentatieperiode geeft u Mijn Tweede Huis toestemming de informatie over het betreffende object te plaatsen.
2. Het is uitdrukkelijk verboden presentaties op de website te plaatsen op een andere wijze dan beschreven is deze website.
3. Mijn Tweede Huis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van presentaties in te korten of te wijzigen. Mijn Tweede Huis behoudt zich ook het recht voor om presentaties zonder opgave van redenen te verwijderen van de website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
· het object en/of prijs zijn in de presentatie op onjuiste en/of onvolledige wijze omschreven;
· aanbieder niet bevoegd is het object te presenteren.
· presentaties die overeenkomstig artikel 14 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.

Verantwoordelijkheid
Mijn Tweede Huis heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot de gepresenteerde objecten is echter afkomstig van de aanbieders. Deze aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. Mijn Tweede Huis draagt voor de inhoud van de door aanbieders geplaatste presentatie geen enkele verantwoordelijkheid.

Vragenformulier

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden op de help-pagina's? Dan kunt u gebruik maken van het formulier om een vraag te stellen aan de Klantenservice van Mijn Tweede Huis.

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Reactie:
Privacy policy:
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de Privacy Policy en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen over mijn vraag of opmerking.
Verstuur